QUY TRÌNH KHẢO SÁT DỰ ÁN & PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MỤC TIÊU

“ Hoàng Phi Hổ giải pháp An toàn và Bảo mật ”

0886 999 113

HỒ SƠ NĂNG LỰC

QUY TRÌNH KHẢO SÁT DỰ ÁN & PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MỤC TIÊU
QUY TRÌNH KHẢO SÁT DỰ ÁN & PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MỤC TIÊU

QUY TRÌNH KHẢO SÁT DỰ ÁN & PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MỤC TIÊU

Ngày đăng: 06/07/2023 10:49 AM

Phương án bảo đảm an ninh trật tự Công ty bảo vệ HSS sẽ lên kế hoạch chuẩn bị theo một quy trình cụ thể, được chia là hai nội dung chính: nghiên cứu mục tiêu lên kế hoạch và tổ chức thực hiện:  Tiến hành khảo sát , xác định khu vực, vị trí, mục tiêu cụ thể, cần phải thiết lập giải pháp bảo đảm an ninh chung và đăc thù. Tìm hiểu chi tiết về mục tiêu, mô hình kinh doanh hoạt động, tất cả những thông tin chi tiết liên quan, ảnh hưởng đến mục tiêu. Xây dựng các giải pháp, phương án bảo vệ  Bố trí lực lượng bảo vệ phù hợp, chú trọng tại các vị trí chủ chốt. Tổ chức các lực lượng phục vụ thường xuyên Tổ chức các công cụ, phương tiện phục vụ. Xây dựng biện pháp tổ chức, chỉ đạo giám sát Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà mục tiêu hoạt động  Xây dựng phương án ứng phó các tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh ,trật tự xảy ra, công tác huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp xử lý.
Zalo
Hotline